Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Goedkeuren van het aangepast huishoudelijk reglement over het gebruik van openbare speelpleinen te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 07/09/2023 15/09/2023
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake parkeerbeleid Meerledorp in Hoogstraten. GR 28/08/2023 06/09/2023
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake parkeerbeleid Meerledorp te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 20/07/2023 28/07/2023
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Hemelstraat in Hoogstraten. GR 22/05/2023 31/05/2023
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Hoefijzer in Hoogstraten. GR 22/05/2023 31/05/2023
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Hoefijzer te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 20/04/2023 28/04/2023
Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Minderhoutdorp aan de kuip en de kerk in Hoogstraten. GR 23/01/2023 01/02/2023
Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer te Beemden in Hoogstraten. GR 23/01/2023 01/02/2023
Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer te Beemden in Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 29/12/2022 06/01/2023
Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake het plaatsen van wegversmallingen door middel van caissonblokken in de nabije omgeving van het recreatiedomein De Mosten. GR 29/08/2022 07/09/2022
Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake verkeersignalisatie in de omgeving OCMW-site, zwembad, tot aan De Dreef van Klein Seminarie. GR 28/03/2022 06/04/2022
Goedkeuring van de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en het intrekken van de desbetreffende gemeenteraadsbesluiten van 20 november 2006 en 27 november 2017. GR 27/09/2021 06/10/2021
Goedkeuren aanpassing en uitbreiding van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten inzake ambulante activiteiten. GR 23/08/2021 01/09/2021
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake het uitbreiden van een parkeerverbod in Dreef in Meersel-Dreef / project school-straten. GR 23/08/2021 01/09/2021
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Kloostersite Meer. GR 23/08/2021 01/09/2021
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake schoolomgeving gemeenteschool – Deken Sendenstraat, Burgemeester J. Van Aperenstraat. GR 23/08/2021 01/09/2021
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake het plaatsen van een bord met tonnagebeperking aan de rotonde in de transportzone, afrit naar De Mosten. GR 28/06/2021 06/07/2021
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer voor een parkeerverbod in de Strijbeekseweg aan het Elsakkerbos. CBS 25/02/2021 03/03/2021
Goedkeuren blijvend politiereglement parking Van Cuyck in Hoogstraten. CBS 25/02/2021 02/03/2021
Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake verkeersregeling Van Aertselaerplein in Hoogstraten. GR 22/02/2021 11/03/2021
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.