Hoogstraten

Zitting van 22 03 2021

Om 20.00 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Aktename van de beëindiging van de periode van de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Pim Van der Linden.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2021.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beplanten en verzorgen van bloembakken in cortenstaal.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van de verlengde huurovereenkomst met Spijker vzw (1/10/2021 - 31/12/2025).

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van het globaal reglement op de ondersteuning van het vrijetijdsleven.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van de aanpassingen aan het retributiereglement vrijetijdsinfrastructuur.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van de aanpassingen aan het retributiereglement materiële dienstverlening.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van het reglement betreffende de inrichting tijdelijke horeca-uitbating in de vorm van pop-up zomer- of winterbar.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van de verlenging van het reglement ter ondersteuning van toeristische initiatieven die bijdragen tot de promotie van Hoogstraten en die de lokale economie stimuleren.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Punt bijlagen/links Reglement_toeristische_initiatieven_2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Kennisname van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de mededeling van persoonsgegevens in functie van de uitrol van UiTpas Kempen.

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 maart 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 31 december 2020.

Publicatiedatum: 31/03/2021