Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2024-1 (journaalnummer 10191704) boekjaar 2024 herziening 1. GR 24/06/2024 26/06/2024
Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2024-1 (journaalnummer 10191704) boekjaar 2024 herziening 1. RMW 24/06/2024 26/06/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 OCMW Hoogstraten. RMW 22/04/2024 29/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Allerheiligste Verlosser Meerle. GR 22/04/2024 29/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Meer. GR 22/04/2024 29/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Clemens Minderhout. GR 22/04/2024 29/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Jan Evangelist Begijnhof Hoogstraten. GR 22/04/2024 29/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint-Katharina Hoogstraten. GR 22/04/2024 29/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Wortel. GR 22/04/2024 29/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van stad en OCMW Hoogstraten. GR 22/04/2024 29/04/2024
Kennisname van de beleidsevaluatie in het semesterrapport Meerjarenplan 2023 - semester 2. GR 22/04/2024 02/05/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van stad en OCMW Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 09/04/2024 19/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van stad en OCMW Hoogstraten te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn. VaBU 09/04/2024 19/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Allerheiligste Verlosser Meerle te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 28/03/2024 05/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Meer te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 28/03/2024 05/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Clemens Minderhout te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 28/03/2024 05/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Jan Evangelist Begijnhof Hoogstraten te agenderen op de gemeenteraad. CBS 28/03/2024 05/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint-Katharina Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 28/03/2024 05/04/2024
Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Wortel te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 28/03/2024 05/04/2024
Goedkeuring voor de overdracht van de niet aangewende investeringskredieten 2023 naar 2024. CBS 22/02/2024 01/03/2024
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.