Hoogstraten

Zitting van 26 08 2019

Om 21.53 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Jos Martens

raadsleden: Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  24 juni 2019.

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de jaarrekening 2018 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de aanstelling van een plaatsvervanger van een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wegens verhindering om medische redenen voor zolang de verhindering duurt.

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Intrekking princiepsbeslissing Vast Bureau dd. 13.06.2019 over verkoop gronden en pand in eigendom van het OCMW. (verworpen) - Toegevoegd punt

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - jaarverslag OCMW