Hoogstraten

Zitting van 23 11 2020

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 november 2020.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 november 2020.

 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen op 9 december 2020. Goedkeuren van de voorgelegde gewijzigde statuten van Welzijnszorg Kempen naar aanleiding van de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 november 2020.

 

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IOK van 18 december 2020. Goedkeuren van de statutenwijziging voor participatie in Welzijnszorg Kempen. Goedkeuren van de begroting 2021, het activiteitenplan 2021 en de toetreding tot OFP Provant.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 november 2020.

 

Goedkeuren reglement voor de verhuring van bejaardenwoningen  (Hoogstraten - Minderhout - Meersel-Dreef) en de huurovereenkomst.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 november 2020.

 

Goedkeuren van de aankoop blote eigendom Heilig Bloedlaan 244.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 november 2020.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 31 oktober 2020.

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 november 2020.

 

Goedkeuring van de aanpassing 2 aan het meerjarenplan 2020-2025.

Publicatiedatum: 13/11/2020