Hoogstraten

Zitting van 26 08 2019

Om 20.00 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Jos Martens

raadsleden: Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor het onderhoud en snoeien van openbaar groen.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk: Fase Noord.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van het ministeriële besluit waarbij de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente Hoogstraten wordt verleend.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren van het aangepast retributiereglement voor het Gemeenschapscentrum Hoogstraten.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de vervanging van een politiek afgevaardigde in de Sportraad.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de jaarrekening 2018 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake verkeersregeling uitbreiding De Kluis - uitgesteld.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake de nieuwe verkaveling langsheen Poeleinde (Ti Van Schellestraat).

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Gemeentelijke aanvullende politiereglementen over het wegverkeer – goedkeuring delegatie van de vaststellingsbevoegdheid - uitgesteld.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren bijzonder bestek voor Aquafin-project 22.613 'Collector Meerleseweg - Groot Eyssel'.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Gemeentelijk aandeel in Aquafin-project

23.167 'Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten' : goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad Hoogstraten-Aquafin.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuring van de grondoverdracht wegenis - Koolhof.

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Maatregelen inzake waterschaarste naar aanleiding van de klimaatopwarming. - Toegevoegd punt

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - werkbezoek Zakpota

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - vervoerregioraden

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - stand van zaken Slot in Wortel

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - huurcontracten Meerle ons dorp

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - nominatie UNESCO-werelderfgoed

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - openstaande vragen