Hoogstraten

Zitting van 28 03 2024

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Aanstelling van een bodemsaneringsdeskundige voor begeleiding van het bodemsaneringsproject Den Dijk.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de renovatie van vier bruggen.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de heraanleg van de speelzone in het Hoefijzer.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de levering en installatie van toegangscontrolesysteem Salto op verschillende locaties.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Principiële toestemming tot de plaatsing van tijdelijk vaste bewakingscamera’s gericht op De Vrijheid tijdens het evenement Heilig Bloed 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van een zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van een halftijds verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel en de stopzetting van een deeltijdse loopbaanonderbreking.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van de samenstelling van de jury en kennisname van de timing voor de selectieprocedure voor de aanwerving van een directeur voor IKO, academie voor beeldende kunsten.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren tijdelijk contract voor de functie van algemeen coördinator ILV met ingang van 1 april 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Ploegbaas wegen: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Technisch hoofdassistent wegen: goedkeuren wijziging personeelskader, goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Toezichter gebouwen: goedkeuren wijziging personeelskader, goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het creëren van bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het openhouden van drankgelegenheden na sluitingsuur - 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Clemens Minderhout te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links 202402271149567 Jaarrekening_officieleversie.pdf Download
202402271149569 Kastoestand_officieleversie.pdf Download
202402271149570 StaatVanHetVermogen.pdf Download
202402271149571 ActualiseringInventaris.pdf Download
202402271149572 IKA_IKA1.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Kennisname van het verslag van de Sportraad van 4 maart 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Peperfeesten op zaterdag 25 mei 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Kinderloop KWB Minderhout op 8 juni 2024

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-073 Verkeersplannen en parkeerverbod.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Valenciafeesten 17-18-19 augustus 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Mostencross op zaterdag 25 en zondag 26 januari 2025.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van de politieverordening voor de regeling van de private bewaking tijdens het Heilig Bloed Festival 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van een taxi vergunning.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van de werkwijze, organisatie en data van de geboortedrink in 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van het aangepast reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED’s te agenderen op de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het reglement betreffende de huurpremie en premie voor een extra slaapkamer voor nieuw ingehuurde woningen bij Woonmaatschappij De Noorderkempen te agenderen op de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links Reglement_huurpremie en premie extra slaapkamer.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Kennisname van de bewonersvergadering op 25 april 2024 over het instellen van een fietsstraat in het wegdeel Beemden tussen de Bredaseweg en Beemden 21.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Goedkeuren van de datum en organisatie van de sportdag in 2024.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Deelname aan het regionaal subsidieproject strategisch project ‘Team OnthardingsMakelaar Kempen’.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Kennisname verzaken verkaveling gelegen Heieinde 5 - 5A te 2321 Meer.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Kennisname van de vergunning voor opslag van vuurwerk afgeleverd aan Devo BV - Meerseweg 24 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Meerleseweg zn - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject gelegen Heerle  - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Vrijheid 119 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen, het verleggen van de infiltratiezone en het slopen van stellingen gelegen Scheurdekousweg 4 - 2321 Hoogstraten - goedkeuring van de toepassing van een administratieve lus.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond gelegen Worteldorp 40 - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een loods en het verbouwen/uitbreiden van een toonzaal en een conciërgewoning en de overname, het veranderen en verder exploiteren van een garage-herstelwerkplaats gelegen Hinnenboomstraat 1D- 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met garage en het aanleggen van verhardingen gelegen Leemstraat 26P - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 28 maart 2024.

 

Opname in het vergunningenregister van een schuur met stalling gelegen Hal 25A te 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 05/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.