Hoogstraten

Zitting van 16 05 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 7 mei 2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Kennisname van de verlenging van de premie Fedasil voor de creatie en het opnieuw ter beschikking stellen van plaatsen in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief  en de beslissing om hier niet op in te gaan.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuren van het reglement voor de verhuring van de bejaardenwoningen in Meersel-Dreef en de huurovereenkomst te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Maatschappelijk assistent: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand april 2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Gezamenlijke eedaflegging door de nieuwe medewerkers in handen van de voorzitter van het vast bureau.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 16 mei 2024.

 

Principieel akkoord voor de toekomstvisie rond Welzijnszorg Kempen.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.