Hoogstraten

Zitting van 18 04 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 9 april 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van VaBU van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor de ondertekening van het Protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 april 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand maart 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.