Hoogstraten

Zitting van 07 05 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Arnold Wittenberg

schepenen: Roger Van Aperen, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene en tevens jaarvergadering van IVEKA van 13 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene en tevens jaarvergadering van IKA van 13 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 20 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van CIPAL dv van 20 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 21 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda van de algemene tevens statutaire jaarvergadering van Pidpa van 28 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor onderhoud en herstellingen aan technische installaties in gebouwen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Toezichter milieuhandhaving: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de betaallijst kwartaalafrekening UiTPAS Q1-2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het gewijzigde reglement betreffende de vergoeding voor conformiteitsattesten te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken thv De Mosten 1 te Hoogstraten

Datum: 24/05/2024 – 26/05/2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de grondverwervingen project fietspad Hoogeind-Meersel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de gewijzigde rooilijnen gelegen Meerdorp 76, 78, 78A, 78B, 80 en Meerleseweg 1A,1B,1C en 1D - 2321 Meer te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 07 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het exploiteren van de gemeentelijke werkplaats gelegen Industrieweg 2 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.