Hoogstraten

Zitting van 08 04 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid over het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 mei 2021 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring om het bestek en de procedure voor het aanstellen van een multidisciplinair team voor de begeleiding bij de opdracht voor de realisatie van een ondergrondse parking met pleinzone alsook de exploitatie van het ondergronds en bovengronds parkeren ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring van de gunning voor de ontwikkeling van een nieuwe toeristische website.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring van de gunning voor de vernieuwing van de verwarming in de turnzaal van Meerle.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen op het urnenveld van de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname van het overzicht van de genomen maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de loopbaanonderbreking (medische bijstand + 1/2) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van projectmanager infrastructuur.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van omgevingsambtenaar.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Aanvaarden van het ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de beleidsevaluatie 2020 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren jaarrekening 2020 stad en OCMW Hoogstraten voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (journaalnummer 10101425) te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Principieel akkoord voor een selectie van de gunningsdocumenten van het cultuurhuis, namelijk de conceptnota en outputspecificaties.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring voor de aankoop nadars voor terrasuitbreidingen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de organisatie van ontbijtmanden als geschenk voor de jubilarissen 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring van de aanpassing van het reglement tijdelijke horeca-uitbating in de vorm van een pop-up zomer- of winterbar te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring van de uitbetaling van de onderwijscheque.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de aanvraag voor ondersteuning van het toeristisch initiatief Bloesemroutes ter promotie van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Verlenen van een vergunning aan een landbouwer voor de zone met tonnagebeperking regio Koestraat - Vermeiren Maarten

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname van de verkoop van bouwgronden in de Ti Van Schellestraat.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Punt bijlagen/links CBS 16042020 - kennisname schattingsverslag.pdf
CBS 04032021 - kennisname kandidaten.PDF
Ti Van Schellestraat - verkavelingsplan.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisgeving van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject LV JACOBS LV -  Scheurdekousweg 6 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject FLUXYS BELGIUM NV -  Kunstlaan 31 - 1040 Brussel.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname arrest Raad voor Vergunningsbetwisting omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Paterspad z/n - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Beemden 18 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject Aertsen LKFS CommV - Maxburgdreef 26 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject Hoge Akker z.n. - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject Terbeeksestraat 44 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Aanvraag omgevingsvergunning Achteraard 26 - 2322 Hoogstraten - goedkeuring van de toepassing van een administratieve lus.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraat 57 - 2320 Hoogstraten - goedkeuring van de toepassing van een administratieve lus.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een zwembad gelegen Lindendreef 42 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een magazijn met kantoor, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen, wijzigen van het terreinprofiel en het plaatsen van een keerwand gelegen Kruisblok 3 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen, een carport en een tuinberging en het aanleggen van verhardingen met afwijking van de verkavelingsvoorschriften gelegen Oude Weg 26 en 28 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het aanleggen en inrichten van een kunstgras voetbalveld gelegen Katelijnestraat 27 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Maatregelen corona - verzoek tot schriftelijk verschijnen in zitting vordering tot vernietiging OMV BINERGY MEER BVBA.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 april 2021.

 

Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 26 april 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021