Hoogstraten

Zitting van 01 04 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuring om het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Aanwijzing van mevrouw Lisa Lambeets als sanctionerend ambtenaar belast met het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren van de projectfiche lokale producten- en dienstencatalogus en goedkeuren mandaat.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuring van de projectfiche van Bike2School.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren van de uitvoering van fase 3 van het warmteplan Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van coördinator GBO ILV NK werkt.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van bibmedewerker.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Vaststellen van de geslaagde kandidaten en aanstelling van een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Principiële akkoord voor het onderzoek naar de modaliteiten en voorwaarden betreffende het vaststellen van een verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor het uitvoeren van werken in Meer Klooster, Meer.

Uitvoeringsperiode: tussen 12/04/2021 – 14/05/2021

Publicatiedatum: 09/04/2021
Punt bijlagen/links 2021015_Meer_Klooster.pdf
2021015_Meer_Klooster_Wegomlegging_Fietsers.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken in de Ulicotenseweg ter hoogte van nr. 45

Datum: 19/4/2021 – 28/04/2021

Publicatiedatum: 09/04/2021
Punt bijlagen/links 2021016_Ulicotenseweg_45_plan.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken te Beekakker.

uitvoeringsperiode: 12/04/21-30/04/21

Publicatiedatum: 09/04/2021
Punt bijlagen/links 2021017_Beekakker_plan.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken te Klein Eyssel.

Uitvoeringsperiode: 12/04/21 - 30/04/21

Publicatiedatum: 09/04/2021
Punt bijlagen/links 2021018_Klein Eyssel_plan.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken te Poeleinde.

Uitvoeringsperiode: 12/04/21 - 30/04/21

Publicatiedatum: 09/04/2021
Punt bijlagen/links 2021019_Poeleinde_plan.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Officiële intekening door stad Hoogstraten op het raamcontract voor controle en intekening van hydranten door Pidpa.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuring van deelname aan de actie Straatvinken en de  verkeerstelling op donderdag 20 mei.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Hoogeind 1D - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het gedeeltelijk slopen en renoveren van een bijgebouw, het slopen van een tuinmuur en het bouwen van een nieuwe tuimuur gelegen Van Aertselaerstraat 3 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een zwembad gelegen Gelmelstraat 111 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van jeugdlokalen gelegen Gelmelstraat 109B - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en een tuinberging met afwijking van de verkavelingsvoorschriften, het aanleggen van verhardingen en het slopen van een schuur gelegen Moerklokstraat 13 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van het plaatsen van 3 containers voor het warmtenet en een gasreduceercabine gelegen Kleistraat 1 en 3 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een zonevreemde woning, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen na het slopen van een zonevreemde woning gelegen Eindsestraat 5 - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een woning en weigering voor het regulariseren van het uitbreiden van een garage met een carport gelegen Meerleseweg 35A - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het slopen van een woning en verwijderen van verhardingen gelegen Zandstraat 2 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject Jan Adams en VANTHILLO BVBA .

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject  Verkooijen Veem NV -  Industrieweg 33 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 april 2021.

 

Kennisname verzoekschrift tot vernietiging ingesteld bij Raad voor Vergunningsbetwisting omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Hinnenboomstraat z.n. - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/04/2021