Hoogstraten

Zitting van 01 02 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 25 januari 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren van de huurprijs voor de nieuwe bejaardenwoningen Capucienenbos te Meersel-Dreef te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring van de organisatie van het pensioenfeest 2024 voor personeelsleden die met pensioen gingen in 2023.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring voor het agressieprotocol.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Verpleegkundige: vaststellen geslaagde kandidaat en aanstelling.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Zorgkundige: vaststellen geslaagde kandidaten en goedkeuren wervingsreserve.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Zorgkundige: goedkeuren aanstelling uit wervingsreserve.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Zorgkundige: goedkeuren aanstelling uit wervingsreserve.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Zorgkundige: goedkeuren aanstelling uit wervingsreserve.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte (carpale tunnel syndroom rechts) voor een contractueel personeelslid - voorontwerp.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte (carpale tunnel syndroom links) voor een contractueel personeelslid - voorontwerp.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 09/02/2024