Hoogstraten

Zitting van 25 05 2021

Om 19.30 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Ann Fockaert

effectieve leden: Roger Van Aperen, Marcel Verschueren, Herman Snoeys, Gert Van den Bogaert, Tinne Rombouts, Jos Matthé en Dimitri Van Pelt

secretaris: Els Timmermans

 

Overzicht punten

Zitting van GC: Campus Stede Akkers van dinsdag 25 mei 2021.

 

Bespreken bestek en de procedure voor de uitbating van de keuken op zorgcampus Stede Akkers en maaltijdbedeling op locatie.

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GC: Campus Stede Akkers van dinsdag 25 mei 2021.

 

Goedkeuren vorig verslag.

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GC: Campus Stede Akkers van dinsdag 25 mei 2021.

 

Kennisname en bespreken opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor assistentiewoningen 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GC: Campus Stede Akkers van dinsdag 25 mei 2021.

 

Algemene cijfers verschillende woonvormen campus Stede Akkers

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van GC: Campus Stede Akkers van dinsdag 25 mei 2021.

 

Varia

Publicatiedatum: 12/05/2021