Hoogstraten

Zitting van 18 04 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Kennisname van de agenda voor het overleg tussen de stad en het directieteam van IOK en IOK Afvalbeheer op 30 april 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor de vernieuwing van de terrasbeplanking van het horecagebouw van recreatiedomein De Mosten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor de aankoop van twee laadpalen voor het opladen van deelwagens.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Algemeen coördinator ILV Noorderkempen: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Projectmanager (openbaar domein): goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Technisch assistent groen: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Coördinator openbaar domein: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Coördinator logistiek en facilitaire diensten: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Administratief medewerker jeugdaanbod en vrije tijd: goedkeuren aanstelling uit wervingsreserve.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren afsluiten arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren afsluiten arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Innemen standpunt inzake arbeidsongeval van een statutair personeelslid.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte (carpal tunnel syndroom links) voor een contractueel personeelslid - voorontwerp.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand maart 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Gegrond verklaren van het bezwaar tegen de leegstandsheffing – aanslagjaar 2023 – VOL00631 – Meerseweg 101 , 2321 MEER, kadastrale ligging: 13020_D_0245_S_002_00.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren april - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring toelage afvalophaling bij medische redenen - 1ste kwartaal 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor de street art interventies in 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Principieel akkoord voor de regionale afstemming tarieven huur en aanpassing van het retributiereglement sportinfrastructuur binnen Sportregio Noorderkempen ILV.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Live Muziek Café 't Jachthuis op zondag 12 mei 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren occasionele evenementen Heilig Bloed op 24, 26, 27, 29 mei, en 1 en 2 juni 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement EK Dorp op maandag 17, zaterdag 22 en woensdag 26 juni 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Proclamatiefuif op vrijdag 21 juni 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Terras Braderij-Salsa zondag 23 juni 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Braderij Loostermans 23 juni 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Zomermarkt VITO 28 juni 2024 t.e.m. 30 augustus 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor de organisatie van een pop-up bar - Zomerbar Zaal Kunst & Volk te Meer van 12 juli 2024 tot en met 4 augustus 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor de organisatie van een pop-up zomerbar - Graanbar te Meerle van 12 juli t.e.m. 25 augustus 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van het kermisplan voor de Heilig Bloed Kermis 2024.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van de toelage voor de aankoop van een buitenkast voor de ontsluiting van een privaat AED-toestel.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor de heringebruikname van parkeerplaatsen tussen kerk en Vrijheid 155 na renovatiewerken kerk.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Kennisname van de parkeerproblematiek aan cashpunt N14 en goedkeuren van de invoering van parkeerplaatsen met korte parkeertijd en het opheffen van de parkeerstroken in de Heilig Bloedlaan.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuring voor het organiseren van een bevraging bij de bewoners van Treslong i.k.v. het invoeren van zone 30 en een verkeersknip.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening voor het plaatsen van een publieke laadpaal ter hoogte van bestaande parkeerplaatsen Alfred Oststraat 4 – 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Kennisname van het het verslag van de vergadering van 20 maart 2024 inzake het project Verkeersveilige gemeente en goedkeuring voor de focusthema 's.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Kennisname van de resultaten van de raadplegingsronde en goedkeuring voor het plan van aanpak voor het vervolgtraject van het Beleidsplan ruimte Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject 'T EIRBISSEMHOF BVBA - Krekelstraat 7 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het plaatsen van verlichte reclamedoeken gelegen Vrijheid 194, 196 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot  het verbouwen van een woning, het slopen van bijgebouwen, serre & luifel, verwijderen en heraanleggen verhardingen gelegen Hemelstraat 20 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot de functiewijziging van een handelsruimte met 2 appartementen naar dienstverlening voor lokalen voor vzw 't Ver-Zet-je gelegen Heilig Bloedlaan 242 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het exploiteren van een bemaling gelegen Lodewijk De Konincklaan 335 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het plaatsen van een stellingsteelt met zonnepanelen en het wijzigen van 2 vergunde waterbassins gelegen Goorkensdreef 4 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het plaatsen van een teeltoverkapping en een hemelwaterbassin bij een bedrijf gelegen Langstraat  - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het renoveren van Hoeve Halschoor met bijgebouwen en het heraanleggen van verhardingen gelegen Schoorstraat 2 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Weigering van de omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning, het slopen van verhardingen en aanleggen verharde toegang tot het terrein gelegen Nachtegaallaan 11 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 april 2024.

 

Weigering voor de aanvraag omgevingsvergunning tot het exploiteren van een grondwaterwinning gelegen Paterspad z.n. - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.