Hoogstraten

Zitting van 15 04 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2021.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuring voor de aankoop van een op maat gemaakte product- en dienstcataloog in SharePoint in functie van betere dienstverlening.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuring aankoop van een perceel grond, ter streke 'Torenakker', kadastraal gekend Hoogstraten, 2de afd., Minderhout, sectie B, nr. 54TP0000, voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuren van (verlof voor verminderde prestaties+1/2) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur van maart 2021.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Aanvaarden van het ontslag van een statutair personeelslid.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van TMVS van 15 juni 2021 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname verslag jeugdraad 26 maart 2021.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Algemene vergaderingen Sociale verhuurmaatschappijen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Principieel akkoord te gaan met de ontwikkeling van een digitale cadeaubon voor Hoogstraten door de firma CCV Connect.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuring voor het ondergronds brengen van de elektriciteit in Heieinde.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuring van de eindafrekening 2020 van HidroSan.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Goedkeuren van de scenario 's voor de tweede burgerpanels i.k.v. het mobiliteitsplan.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname van de studie van Vectris 'Verkeerscirculatie Dr. Versmissenstraat en Buizelstraat i.f.v. nieuwe gemeenschapscentrum.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject  Beekakker 8 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject FLUXYS BELGIUM NV -  Kunstlaan 31 - 1040 Brussel.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject Belgian Shell NV - Kantersteen 47 - 1000 Brussel.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject ELMI BVBA -  Langstraat 2 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Achteraard 28B - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Verzoek tot schriftelijk verschijnen in de zitting vordering tot vernietiging OMV Christiaansen Patrick i.k.v. de coronamaatregelen.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond gelegen Bredaseweg te 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Weigering van de omgevingsvergunning tot het bouwen van 3 appartementen, een kantoorruimte en een carport en het aanleggen van verhardingen na het slopen van de bestaande bebouwing gelegen Gelmelstraat 17 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 15 april 2021.

 

Kennisname en ontvankelijk verklaren van het verzoekschrift Rozenkranspark te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 23/04/2021