Hoogstraten

Zitting van 11 06 2024

Om 19.30 uur.

Vergaderzaal WZC Stede Akkers

 

Verwacht:

voorzitter: Koen Van Leuven

effectieve leden: Roger Van Aperen, Marcel Verschueren, Herman Snoeys, Gert Van den Bogaert, Tinne Rombouts, Jos Matthé en Dimitri Van Pelt

secretaris: Els Timmermans

 

Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 11 juni 2024.

 

Goedkeuren verslag GC Campus Stede Akkers van 4 maart 2024.

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 11 juni 2024.

 

Algemene cijfers van de verschillende woonvormen Campus Stede Akkers.

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 11 juni 2024.

 

Kennisname van het jaarverslag van het centrum voor dagverzorging (CDV).

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 11 juni 2024.

 

Kennisname van het reglement voor de verhuring van de bejaardenwoningen in Meersel-Dreef en de bijhorende huurovereenkomst.

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 11 juni 2024.

 

Varia.

Publicatiedatum: 30/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.