Hoogstraten

Zitting van 04 04 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 28 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring voor de verlenging van de werking fietsbieb volwassenen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met DYZO vzw met betrekking tot het ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte (carpale tunnel syndroom rechts) voor een contractueel personeelslid - definitieve beslissing.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte (carpale tunnel syndroom links) voor een contractueel personeelslid - definitieve beslissing.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring jaarverslag met jaarrekening 2023 interlokale vereniging Noorderkempen te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de aanpassing aan de overeenkomst met statutaire draagkracht Interlokale Vereniging Noorderkempen te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 04 april 2024.

 

Samenstelling van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.