Hoogstraten

Zitting van 25 04 2024

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Kennisname van de klacht 2024.000025 en het antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van het groenonderhoud op site Stede Akkers en Sportpark Wereldakker.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Vaststelling van de kiezerslijst voor de verkiezingen van 9 juni 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Medewerker mondiale samenleving: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Technisch hoofdassistent wegen: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Projectmedewerker outreach e-inclusie ILV Noorderkempen: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Coördinator GBO ILV Noorderkempen: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van flexi-job redders in De Mosten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen, stellingen, uitstallingen en andere voorwerpen - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van de betaling voor toelage afvalophaling 1-jarigen kw 1/24.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van de betaling voor de toelage afvalophaling geboortes - 1e kwartaal 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van de aanvragen voor buurtfeestsubsidies.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de organisatie van een pop-up zomerbar - Chill Mill van 21 juni 2024 tem 21 juli 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Vuil Talloor 10 jaar op 14 december 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de budgetverhoging voor Hoogstraten in Groenten & Bloemen in 2024 en 2025.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Kennisname en goedkeuren van het rapport en actieplan ‘Een vrachtroutenetwerk voor de Noorderkempen’ zoals voorgesteld door de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van de erfdienstbaarheid voor openbaar nut voor het project Brouwerij Brosens te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Kennisname van het advies voor de startnota GRUP Steenbakkerij Desta.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Kennisgeving aan notarissen van een attest van verdeling voor Oude Meerleseweg, kadastraal gekend afdeling 3 sectie B nummer 398A.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject Anne Pillot -  Boskantweg 2A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject EG RETAIL (BELGIUM) BVBA - Kapelsesteenweg 71 - 2180 Antwerpen.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Hinnenboomstraat 17/a -  Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Voort 55A - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het kappen van een boom gelegen Kolonie zn - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot de functiewijziging van een woning met detailhandel naar een woning met dienstverlening en vrije beroepen gelegen Vrijheid 68 en /1 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een loods tot kantoor met huisvestiging seizoenarbeiders, het plaatsen van een reclamebord, het slopen van verhardingen en het regulariseren van de gewijzigde uitvoering van de loods gelegen Klein Eyssel 22A - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het exploiteren van een koffiebranderij gelegen Meerseweg 80B - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 april 2024.

 

Weigering voor de omgevingsvergunning tot het slopen van een handelspand met appartementen en een garage gelegen Vrijheid 226 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.