Hoogstraten

Zitting van 01 04 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 25 maart 2021.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 april 2021.

 

Kennisname van de intentie van schenking van obligatie De Wingerd te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 april 2021.

 

Vaststellen geslaagde kandidaten en wervingsreserve coördinator centrum voor dagverzorging en aanstellen van de meest geschikte kandidaat.

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 01 april 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 09/04/2021