Hoogstraten

Zitting van 16 11 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Herman Snoeys

effectieve leden: Faye Van Impe, Ann Fockaert, Pim Van der Linden, Jef Vissers, Mai Sterkens, Hilde Vermeiren en Fons Jacobs

secretaris: Miek Bens

 

Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Welkom + goedkeuren verslag

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Kennisname van de nieuwe functiebeschrijvingen

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Kennisname overzicht instellingsgebonden opdrachten.

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Kennisname van de afspraken betreffende de evaluatie- en functioneringscyclus

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Lerarentekort: worden de verschillende basisscholen hiermee geconfronteerd en hoe wordt dit aangepakt?

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Extra uren “Samen school maken”: worden deze uren ingericht in de verschillende basisscholen?

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Extra uren “Ondersteuning kerntaak”: hoe worden deze uren concreet ingevuld in de verschillende basisscholen?

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Varia

Publicatiedatum: 28/10/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van dinsdag 16 november 2021.

 

Afsluiten van de vergadering

Publicatiedatum: 28/10/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.