Hoogstraten

Zitting van 14 03 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 7 maart 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisgeving van de jaarverslagen van serviceflats De Linde, assistentiewoningen De Wingerd en 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een dienstverlener voor de uitwerking van een concept en de realisatie van de visualisatie van de nieuwe naamgeving en de bewegwijzering in Woonzorgcentrum Stede Akkers.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Bevestiging van de principiële interesse voor de deelname aan de groepsaankoop betreffende de levering van incontinentiemateriaal en aanverwante artikelen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand februari 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Wijziging personeelskader: uitbreiding met 1 VTE maatschappelijk assistent.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Innemen standpunt inzake arbeidsongeval van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisname van de specifieke betaalopdrachten van februari 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.