Hoogstraten

Zitting van 21 03 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2024.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur in het kader van deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening Handhaving Ruimtelijke Ordening van IOK.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de aankoop van twee containers in het kader van de monitoring van zwerfvuil en afval.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een externe projectleider voor advies en trajectbegeleiding bij de oprichting en het beheer van een warmtenet rond site Stede Akkers.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de heraanleg van het speelterrein in de Donkakker.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Aanvraag van een verlof voor een tijdelijke andere opdracht en de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Aanvraag van een verlof voor een tijdelijke andere opdracht voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuren van de loopbaanonderbreking medische bijstand (1/5) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Aanvraag van een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname van het vrijwillig afstand nemen van een vaste benoeming in het ambt van directeur en de vacantverklaring van 20 lestijden directeur deeltijds kunstonderwijs aan IKO De Kunstenacademie.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Technisch assistent groen: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuren opstart werking tijdelijke technisch beambten voor de groendienst.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Medewerker mondiale samenleving: goedkeuren wijziging functiebenaming en goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuren wijziging functiebenaming planoloog naar expert planologie en goedkeuren nieuwe functiebeschrijving.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Deskundige cultuur: vaststellen geslaagde kandidaten en wervingsreserve en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Verkeersdeskundige: goedkeuring voor de aanstelling.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring van het ontslag van een diensthoofd schoonmaak.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Onontvankelijk verklaren bezwaar tegen de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - aanslagjaar 2023 - Vrijheid 142, 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren maart - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het traject om de herinrichting van de voortuin van de hoofdbibliotheek te onderzoeken.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Opendeur VITO Hoogstraten op zondag 5 mei 2024.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-070 Verkeer Opendeurdag VITO.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement MeerMarkt op zondag 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september 2024.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-074 - Verkeersplannen MeerMarkt .pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Oefenen verkeersvaardigheid op vrijdag 27 september 2024.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Goedkeuring van de eindafrekening 2023 van Pidpa/HidroSan.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Opname in het vergunningenregister van een bijgebouw gelegen Heieinde 9 - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisgeving aan notarissen van een attest van verdeling - Vrijheid 30.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname van de adviezen van agentschap Onroerend Erfgoed en Erfgoed Noorderkempen in functie van de erfpacht, voor de eigendommen Meerdorp 2-4 en Gemeenteplein 3-5.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject Peeters-Martens CommV - Langenberg 38 - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject voor het vernieuwen van een brug gelegen Zandstraat zn - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject gelegen Neerven ZN _ 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject gelegen Hal 34A - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Maxburgdreef 34 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Oude Tramweg zn - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Vrijheid 124 en 126 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Aktename melding van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Amsterdamstraat 40 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het veranderen van een truckstation gelegen Europastraat 10 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling gelegen Nieuw Dreef 18 te 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een zwembad, het aanleggen van verhardingen en het exploiteren van een bemaling gelegen Gelmelstraat 89 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning gelegen Driehoekstraat 17A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van een woning, regulariseren en verbouwen van een bijgebouw en verwijderen van verharding en het plaatsen van tuinafsluiting gelegen Postweg 4 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 maart 2024.

 

Weigering van de omgevingsvergunning tot het verbouwen van een woning, het herbouwen van een loods met afdak, het bouwen van een rijhal en een mestvaalt, het slopen van een garage, het aanleggen van verhardingen en een infiltratie en regulariseren van het herbouwen van een stal en een buitenpiste met verlichtingspalen voor een paardenfokkerij gelegen Poeleinde 39 - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.