Hoogstraten

Zitting van 14 03 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de raamovereenkomst voor de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van kerstverlichting.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de ondertekening van het Protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van de selectieprocedure voor de aanwerving van een directeur van IKO, academie voor beeldende kunsten te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand februari 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het ontslag van een deskundige museum.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Deskundige communicatie: vaststellen geslaagde kandidaat en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het openhouden van drankgelegenheden na sluitingsuur - 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van het meerjarenplan met betrekking tot de subsidie 'Iedereen Digitaal II'.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de projectsubsidie vrije tijd voor de organisatie van een fietstocht in Minderhout op 19 mei 2024 door Ferm, KLJ en Landelijke Gilde Minderhout.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van de betaallijst vrijetijdsparticipatie.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Trekkertrek Minderhout 8-9 juni 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Punt bijlagen/links 23-EVENEMENT-561 Verkeersplan trekker trek.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement La Plasa Tropical 26-27 juli 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Dreef Eet! op zaterdag 11 mei 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Rommelmarkt Meersel-Dreef op alle zondagen van juni, juli en augustus 2024.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-054 - Verkeersplan Rommelmarkt Meersel-Dreef.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van de toelage voor mondiale samenwerking.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het bijplaatsen van een openbare verlichtingsarmatuur door Fluvius in de Heistraat.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Goedkeuren van de projectfiche voor de vernieuwing van het terras voor de horeca in de Mosten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisname van het verslag van het bijkomend onderzoek voor de bodemsaneringswerken Den Dijk.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Hal 34 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Wereldakker  - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Putten 15 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met garage, het aanleggen van verhardingen en het overwelven van een gracht gelegen Molenstraat 17C - Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Minderhoutsestraat 2A, 2B, Van Aertselaerstraat 4, 6, 8 en 10 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 maart 2024.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Lindendreef 75 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 22/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.