Hoogstraten

Zitting van 25 04 2024

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 18 april 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de indexatie van de dagprijs voor serviceflats De Linde ter kennisname te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de indexatie van de dagprijs voor assistentiewoningen De Wingerd ter kennisname te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de indexatie van de dagprijs voor de assistentiewoningen 't Gastenhuys ter kennisname te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor de indexatie van de dagprijzen van het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf Stede Akkers en het centrum voor dagverzorging ter kennisname te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring voor het advies omtrent de kandidaturen voor project 600, voor te leggen op het onderhandelingscomité van 13 mei 2024.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 03/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.