Hoogstraten

Zitting van 22 04 2024

Om 20.00 uur.

Raadzaal

 

Verwacht:

voorzitter: Gert Van den Bogaert

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Kennisname van de beleidsevaluatie in het semesterrapport Meerjarenplan 2023 - semester 2.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 OCMW Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Kennisname van de rapportering van de financieel directeur bij boekjaar 2023.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van aandelensplitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring voor het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d. 21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring voor de agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring voor de agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring jaarverslag met jaarrekening 2023 interlokale vereniging Noorderkempen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren aanpassing overeenkomst met statutaire draagkracht Interlokale Vereniging Noorderkempen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering en de jaarrekening van Kempens Woonkrediet op 30 april 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024