Hoogstraten

Zitting van 23 08 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 28 juni 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de levering en installatie van draadloze netwerken in verschillende gebouwen.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren aanpassing en uitbreiding van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten inzake ambulante activiteiten.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de facultatieve verlofdagen van de gemeentelijke basisscholen voor schooljaar 2021-2022.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 30 juni 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren huurtarieven Klooster Meer en aanpassing van het retributiereglement gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de aanpassing aan het reglement toelage tolken en vertalen.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de nominale toelage aan het Rode Kruis voor de organisatie van noodhulp naar aanleiding van de overstromingen.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de kosteloze grondafstand van een perceel in de Heilig Bloedstraat door OCMW en de Kerkfabriek aan Stad Hoogstraten.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen VMM en de stad Hoogstraten voor de realisatie van een fietspad langs de Mark.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten, Pidpa en Aquafin betreffende aanleg van fietspaden, wegenwerken, riolerings- en collectorwerken in Meersel Dreef.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake het uitbreiden van een parkeerverbod in Dreef in Meersel-Dreef / project school-straten.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake schoolomgeving gemeenteschool – Deken Sendenstraat, Burgemeester J. Van Aperenstraat.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Kloostersite Meer.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 23 augustus 2021.

 

Bespreking en aanpassing document : Gemeentelijke communicatie Persstrategie en – communicatieplan : reactieve en proactieve perscommunicatie. - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/08/2021