Hoogstraten

Zitting van 18 03 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 11 maart 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 maart 2021.

 

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden vervangen door audio-opnames ter goedkeuring te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 maart 2021.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand februari 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring van de verrekeningsvoorstellen door de aannemer voor de bouw van 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring van de offerte van Fluvius voor de verzwaring aansluiting OCMW site.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 26/03/2021