Hoogstraten

Zitting van 01 09 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2021.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuring om het bestek en de procedure voor de aankoop van vier elektrische bestelwagens ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen op basis van politieverslagen.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld van de begraafplaats te Wortel.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld van de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van het Vlaams Energie en klimaatpact te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Ondertekening van de verwerkersovereenkomsten GDPR tussen de stad Hoogstraten en partners.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de korte vervangingen tijdens het schooljaar 2020-2021 in het gemeentelijk basisonderwijs.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van een zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van een voltijds zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de herroeping van een zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Medewerker schoonmaak: goedkeuring aanstelling uit wervingsreserve.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Administratief medewerker - onthaal: goedkeuring van de start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Diensthoofd economie en evenementen: goedkeuren start selectieprocedure.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Start van de selectieprocedure voor de functie van deskundige personeelsbeheer.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aanvaarden van het ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuring van de vorming 'leiderstraject' op maat voor al onze leidinggevenden.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst Welzijnszorg Kempen i.f.v. UiTPAS Kempen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Minderhout kermis 3, 4, 5 en 6 september 2021.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Punt bijlagen/links Verkeersplan Minderhout kermis 03-06.09.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Kinderrondrit te Wortel op 18 september 2021.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Meerle kermis op 12, 13 en 14 september 2021

Publicatiedatum: 03/09/2021
Punt bijlagen/links Verkeersplan Meerle kermis en volksspelen 12-13-14.09.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van het kermisplan voor de kermis te Meerle op 2021.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Ferm Kinderopvang voor het realiseren van opvang van baby's en peuters in 't Gastenhuys te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Kennisname van het project buurtspeelplein Donkakker.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening oversteekplaats aan De Mosten in Hoogeind – Meer.

periode: tot en met zomer 2022.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Punt bijlagen/links aanvullend reglement wegversmalling De Mosten.doc
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuring voor de voorbereidende werken voor de inwerkingstelling van de digitale informatieborden.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuring van de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en het intrekken van de desbetreffende gemeenteraadsbesluiten van 20 november 2006 en 27 november 2017 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject Desmedtstraat 34 en 36 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject CONNECTIMMO NV - gelegen Meerleseweg 57 te 2321 Meer.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aanvraag omgevingsvergunning tot het dempen van een publieke gracht en het aanleggen van een nieuwe gracht gelegen  Oosteneind - 2328 Meerle - goedkeuring van de toepassing van een administratieve lus.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen  Venneweg z.n. - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Maxburgdreef 26 - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Hoogeind z.n. – 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Kettingdreef z.n. - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning gelegen Strijbeekseweg 30B - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning, het aanleggen van verhardingen en het uitvoeren van reliëfwijzigingen gelegen Kievitlaan 10A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning, het slopen van een bijgebouw, het aanleggen van verhardingen en het regulariseren van de inplanting en uitbreiding van de woning gelegen Meerseweg 33 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en garage met afwijking van de verkavelingsvoorschriften en het aanleggen van verhardingen gelegen Moerstraat 68A - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het wijzigen van de dakconstructie gelegen Rommensstraat 3 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning met afwijking van de verkavelingsvoorschriften, het bouwen van een zwembad, het slopen van een gedeelte van het bijgebouw, het uitbreiden en wijzigen van de verhardingen en het regulariseren van het uitbreiden en kaleien van de woning gelegen 's Boschstraat 36 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Riyadhstraat 28 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het veranderen van een tuinbouwbedrijf Eindsestraat 1D - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Aktename melding van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Riyadhstraat 16 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen, het aanleggen van verhardingen en het ontbossen van de percelen gelegen Bredaseweg 39B en 39C - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een folieserre, het heraanleggen van verhardingen, het planten van een haag, het verwijderen van een reclamebord, plantenbakken, een haag en verhardingen en het regulariseren van de gewijzigde inplanting van een folieserre, het plaatsen van 3 watersilo's, het bouwen van een fietsenstalling en een berging en het aanleggen van verhardingen en trayveld gelegen Blauwbossen 20 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en aanleggen van verhardingen gelegen Markwijk 9D - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van woensdag 01 september 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning gelegen Achtelsestraat 59 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 10/09/2021