Hoogstraten

Zitting van 29 02 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Roger Van Aperen

schepenen: Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring van de start van de procedure en de lijst van uit te nodigen firma's voor de opdracht "Ecologisch bermmaaien 2024".

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een speeltuinbouwer die de herinrichting van het speelterrein aan de Heibergstraat zal uitvoeren.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Minderhout.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor het gebruik van het leerplan Leer-Lokaal voor het gemeentelijk basisonderwijs te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Vastleggen van de samenstelling van de jury en kennisname van de timing voor de procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor directeur basisonderwijs.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren wijziging personeelskader: wijziging functiebenaming educatief medewerker naar medewerker publiekswerking, goedkeuren nieuwe functiebeschrijving en wijziging 0,5 VTE deskundige museum naar 0,5 VTE administratief medewerker.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de verlenging van het samenwerkingsvoorstel van Mondea (via Poolstok) voor de aanstelling van een interimcoördinator stadspatrimonium.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren budgetverschuiving voor de langere inzet van een beleidsmedewerker jeugd en kinderarmoede.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Coördinator openbaar domein: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Coördinator logistiek en facilitaire diensten: goedkeuren wijziging personeelskader, goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Kennisname van de evaluatierapporten van de decretale graden, met name financieel directeur en algemeen directeur.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren februari - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Afwijzen van het bezwaar tegen de belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2023 – Vrijheid 86, 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Gegrond verklaren bezwaar tegen de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2023 - Vrijheid 127, 2320 Hoogstraten, kadastrale ligging: 13014_E_0407_E_000_00.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Ongegrond verklaren bezwaar tegen de leegstandsheffing – aanslagjaar 2023 – VOL00452 – Tinnenpotstraat 3 , 2320 HOOGSTRATEN, kadastrale ligging: 13014_E_0050_F_000_00.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Gegrond verklaren bezwaar tegen de leegstandsheffing – aanslagjaar 2023 – VOL00002 – Vrijheid 110, 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Kennisname van de vijfjaarlijkse evaluatie van de investeringen door Goodlife CP bvba volgens de concessieovereenkomst horeca in het recreatiedomein De Mosten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel aanvraag live muziek Knechtjeshuis op 1 juni 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Straatfeest Gebuurt Beemden 1 juni 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-052 - Plan Verkeerswijziging Straatfeest Gebuurt Beemden.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Tribute to Jacquemyns 24 augustus 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van het budget voor de recepties in 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van de aansluiting bij de herstelvordering te Van Aertselaerstraat 2 in 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de uitbetaling van onderwijscheques januari 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de verschuiving van het exploitatiebudget 2023 voor de podcast Wortel-Kolonie.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Kennisname van de bewonersvergadering op 27 maart 2024 voor de A. De Lalaingstraat i.f.v. het inrichten als fietsstraat en het wegnemen van parkeerplaatsen op de wegberm t.h.v. de school.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening inzake de werken in Witherenweg 23B en 54 te Hoogstraten. Periode: 05/03/24 - 08/03/24

Publicatiedatum: 08/03/2024
Punt bijlagen/links Signalisatieplan Witherenweg 54.pdf Download
Signalisatieplan Witherenweg 23B.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken Molenstraat (Laermolen) te Hoogstraten. Datum: 18/03/2024 – 13/09/2024

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Opname in het vergunningenregister van een zonevreemde woning gelegen Hal 31 te 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject STEVABO LV -  Terbeeksestraat 58 bus A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Lindendreef 26 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject  Boskantweg 2A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Kleistraat 12 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot uitbreiding van een petroleumopslag gelegen Desmedtstraat 34 en 36 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van erfgoedpand 'De Wachtzaal' met café naar een café met 4 appartementen gelegen Van Aertselaerstraat 2 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het opsplitsen van 1 appartement naar 2 appartementen gelegen Vrijheid 116, 118, 120, 122, 122A, 122B en 122C - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.