Hoogstraten

Zitting van 22 04 2024

Om 20.20 uur.

Raadzaal

 

Verwacht:

voorzitter: Gert Van den Bogaert

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 25 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Kennisname klacht van de fractie CD&V inzake dossier trage wegen en antwoord ABB.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring voor de beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van IOK over "Raamovereenkomst voor het leveren van klein elektrisch materiaal".

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring voor de beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van IOK over "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van HR-dienstverlening rond assessment, opleiding en coaching (incl. outplacement) - perceel 1 en perceel 2".

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Principiële toestemming tot de plaatsing van tijdelijk vaste bewakingscamera’s gericht op De Vrijheid tijdens het evenement Heilig Bloed 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de politieverordening voor de regeling van de private bewaking tijdens het Heilig Bloed Festival 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Kennisname van het klimaatrapport 2023 als opvolgdocument voor het Klimaatactieplan van de stad en in het kader van het Lokaal Energie- en klimaatpact 1.0

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Kennisname van de beleidsevaluatie in het semesterrapport Meerjarenplan 2023 - semester 2.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van stad en OCMW Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Kennisname van de rapportering van de financieel directeur bij boekjaar 2023.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint-Katharina Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Allerheiligste Verlosser Meerle.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Jan Evangelist Begijnhof Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Clemens Minderhout.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Meer.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Wortel.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van aandelensplitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring voor het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d. 21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring voor de agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring jaarverslag met jaarrekening 2023 interlokale vereniging Noorderkempen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren aanpassing overeenkomst met statutaire draagkracht Interlokale Vereniging Noorderkempen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering en de jaarrekening van Kempens Woonkrediet op 30 april 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van het aangepast reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED’s.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuring van het reglement betreffende de huurpremie en premie voor een extra slaapkamer voor nieuw ingehuurde woningen bij Woonmaatschappij De Noorderkempen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Goedkeuren van de grondverwervingen in functie van het project fietspad Hoogeind-Meersel.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Tinne Rombouts (fractie CD&V) over de stopzetting van de bestemming van het kasteel als gevangenis.

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Mondelinge vraag van Marc Haseldonckx (fractie CD&V) over verkeerslichten aan de nieuw te bouwen brandweerkazerne.

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 april 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Maarten Leemans (fractie Anders) over twee gevaarlijke situaties bij bouwwerven.

Publicatiedatum: 30/04/2024