Hoogstraten

Zitting van 23 05 2024

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2024.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Integratiemedewerker: goedkeuren tijdelijke invulling.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Algemeen coördinator ILV Noorderkempen Werkt: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Coördinator GBO ILV Noorderkempen Werkt: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Projectmedewerker outreach e-inclusie ILV Noorderkempen Werkt: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Projectmanager openbaar domein: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Technisch hoofdassistent wegen: vaststellen geslaagde kandidaten en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Programmator cultuur: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren mei - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Principieel akkoord voor de uitbreiding van de functie van Domeinbeheerder recreatiedomein De Mosten van 0,7 VTE naar 0,8 VTE.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Kermisspelen Meersel-Dreef 13-14-15-16 juli 2024.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-111 - Verkeersplan Kermisspelen Meersel-dreef 2024.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Nationale Car meeting op zondag 21 juli 2024.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-063 - Parkeerverbod en verkeerswijziging Nationale Car Meeting.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de wijziging van het brandregime van de openbare verlichting in de Industrieweg.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een zwembad gelegen Treslong 11 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het veranderen en verder exploiteren van een tankstation met carwash gelegen Sint Lenaartseweg 28 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning voor de exploitatie van een kinderboerderij gelegen Kolonie 35 - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een garage en het aanleggen van verhardingen gelegen Treslong 39 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject Christiaan Schalk - Eindsestraat 1A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject Christiaan en Sonja Mertens - Bevers -  Hal 34A - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Aktename melding van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Voort 81 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 23 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot de functiewijziging van een bedrijfswoning met garage naar een zonevreemde woning met bijgebouw, het regulariseren van de gewijzigde uitvoering van de garage, het bouwen van een stal en het aanleggen van een infiltratievijver gelegen Vooraard 1 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 31/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.