Hoogstraten

Zitting van 27 05 2024

Om 20.00 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Gert Van den Bogaert

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 21 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor onderhoud en herstellingen aan technische installaties in gebouwen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Kennisname indexatie van de dagprijs voor serviceflats De Linde.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Kennisname indexatie van de dagprijs voor assistentiewoningen De Wingerd.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Kennisname indexatie van de dagprijs voor de assistentiewoningen 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Kennisname van de indexatie van de dagprijzen van het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf Stede Akkers en het centrum voor dagverzorging.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van de vervoersprijzen voor het Centrum voor Dagverzorging.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.