Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Goedkeuren reglement voor de verhuring van de bejaardenwoningen in Meersel-Dreef en de huurovereenkomst. RMW 24/06/2024 26/06/2024
Goedkeuring voor de aanpassingen aan het schoolreglement. GR 24/06/2024 26/06/2024
Goedkeuring voor de aanpassingen aan het schoolreglement te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 06/06/2024 14/06/2024
Goedkeuring voor de aanpassing van de vervoersprijzen voor het Centrum voor Dagverzorging. RMW 27/05/2024 14/06/2024
Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement onderwijscheque. GR 27/05/2024 14/06/2024
Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement vrijetijdscheque. GR 27/05/2024 14/06/2024
Goedkeuren van het reglement voor de verhuring van de bejaardenwoningen in Meersel-Dreef en de huurovereenkomst te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn. VaBU 16/05/2024 24/05/2024
Goedkeuring voor de aanpassing van de vervoersprijzen voor het Centrum voor Dagverzorging te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn. VaBU 02/05/2024 08/05/2024
Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement onderwijscheque te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 02/05/2024 08/05/2024
Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement vrijetijdscheque te agenderen voor de gemeenteraad. CBS 02/05/2024 08/05/2024
Goedkeuring voor de ondertekening van het Protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne. VaBU 18/04/2024 26/04/2024
Goedkeuring voor de ondertekening van het Protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne. CBS 14/03/2024 02/04/2024
Goedkeuren van het aangepast huishoudelijk reglement over het gebruik van openbare speelpleinen. GR 25/09/2023 02/10/2023
Opheffing tijdelijke politieverordening van 15 juni 2023: Recreatieverbod watersportvijver ('grote vijver') De Mosten naar aanleiding van aanwezigheid blauwalgen. BB 20/06/2023 20/06/2023
Tijdelijke politieverordening: Recreatieverbod watersportvijver ('grote vijver') De Mosten naar aanleiding van aanwezigheid blauwalgen. BB 15/06/2023 15/06/2023
Goedkeuring van de aanpassing van het reglement participatie van het stadsbestuur bij infrastructuurprojecten van verenigingen. GR 22/05/2023 10/06/2024
Goedkeuring van de aanpassing van het reglement inzake het verplichte conformiteitsattest voor oudere huurwoningen, waardoor bij het niet naleven een GAS-boete kan opgelegd worden. GR 24/04/2023 09/06/2023
Machtiging signalisatie werken op de openbare weg. BB 16/02/2023 01/03/2023
Goedkeuring delegatiereglement met betrekking tot het verlenen van vergunningen tot privatieve inname van het openbaar domein. CBS 16/02/2023 24/02/2023
Goedkeuring van het intergemeentelijk reglement leegstand. GR 23/01/2023 04/08/2023
Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.