Hoogstraten

Zitting van 29 07 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2021.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuring van de wijziging van de mandaten in Eerstelijnszone Kempenland.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Verzoek tot het ambtshalve afvoeren van een inschrijving op het referentieadres van het OCMW.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld van de begraafplaats te Minderhout.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld op de begraafplaats van Minderhout.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren van een halftijdse loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Kennisname van de weigering van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Aanvaarden van het ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Aanvaarden van het ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Buurtfeest De Meerse Franken op 21 augustus 2021.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement voor het occasioneel evenement Natuurpunttoer 20 jaar Markvallei van 4 t.e.m. 10 augustus 2021.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren van tijdelijk politiereglement voor het occassioneel evenement 19de Landlopersjogging te Wortel op 27 augustus 2021.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Toelating aan HVZ Taxandria om in augustus een duikoefening te organiseren op de grote vijver aan de Mosten.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren van de afgelasting Hoogstraten in groenten & bloemen 2021.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de schoolomgeving Meersel-Dreef.

uitvoeringsperiode: 01/09/2021 - 31/12/2021 (proefperiode)

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening Kapelweg Meersel-Dreef

Datum: 09/08/2021 – 31/08/2021 (werken TD)

Publicatiedatum: 06/08/2021
Punt bijlagen/links CBS_van_24-06-2021_Besluit_Goedkeuring_testmaatregelen_'t_Dreefke.PDF
2021044_PR_Kapelweg_PLAN.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake het uitbreiden van een parkeerverbod in Dreef in Meersel-Dreef / project school-straten.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Kennisname van de stand van zaken over de mobiliteitsstudie binnen vervoerregio Kempen i.k.v. het netwerk openbaar vervoer.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 3 appartementen met een kantoorruimte en het aanleggen van parkeerplaatsen en verhardingen na het slopen van de bestaande bebouwing gelegen Gelmelstraat 17 en 17A - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het plaatsen van opslagbassins, het aanleggen van trayvelden, foliebassins, opslagbassins, lava- en biofilters, buffervoorzieningen en verhardingen en het slopen van een technisch lokaal en weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een serre en een electriciteitscabine gelegen Paterspad  zn - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 06/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 juli 2021.

 

Weigering van omgevingsvergunning tot het plaatsen van een slow cabin gelegen Maxburgdreef zn - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 06/08/2021