Hoogstraten

Zitting van 30 05 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor het bodemsaneringsproject aan Den Dijk te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor het leveren en aanplanten van bomen op de Bosuil.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de aanstelling van een dienstverlener voor de opmaak van een beheersplan voor beschermd cultuurhistorisch landschap “gekandelaarde lindendreef Vrijheid”.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van het groenonderhoud en zwerfvuilbeheer op de transportzone van Meer in 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de vernieuwing van de luchtgroep in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool in Meer.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon in het columbarium op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Deskundige museum: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Woonbegeleider: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Domeinbeheerder recreatiedomein De Mosten: goedkeuren uitbreiding personeelskader en uitbreiding prestatiebreuk functiehouder.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Diensthoofd toerisme: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Toepassing procedure ambtshalve vaststelling van de belasting op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen, stellingen, uitstallingen en andere voorwerpen - april t/m mei 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het creëren van bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Kennisname van de uitnodiging voor de samenwerking i.k.v. de realisatie van een warmtenet in Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van extra steun aan het uitzonderlijke sportevenement van de Verenigde Vrienden Meer op 16 juni 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren van logistieke steun aan de Blauwbossenruiters vzw voor de organisatie van het BK eventing voor pony's en junioren in Hoogstraten op 6 en 7 juli 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Kennisname van de nieuwe en gestopte verenigingen.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Speelstraten 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Punt bijlagen/links 24-SPEELSTR-07 - Maria Verhoevenstraat.pdf Download
24-SPEELSTR-09 - sebastiaanshof.pdf Download
24-SPEELSTR-11 - Gemeentestraat.pdf Download
24-SPEELSTR-10 - Hooiopper.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de opstart van de koffie-babbel in het kader van integratie en inburgering om oefenkansen Nederlands aan te bieden in Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Punt bijlagen/links CBS 13-10-2022_1330_Uittreksel in pdf_Stopzetting samenwerking Kreatief vzw.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de organisatie van Hoogstraten in groenten & bloemen 2024.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het schrappen van de dienstverlening graveren/bestickeren fietsen in ons gemeentelijk aanbod en de doorverwijzing naar het platform van de Vlaamse overheid nl. mybike.be.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Kennisgeving aan notarissen van een attest van verdeling - Vrijheid 94-96.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject VM LOGISTICS BVBA - Madridstraat 3 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Aktename melding zorgwoning gelegen Groot Eyssel 37 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling gelegen Poeleinde - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het wijzigen van verlichte reclame bij een bankkantoor gelegen Vrijheid 109 en 111 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen, het verleggen van de infiltratiezone en het slopen van stellingen en uitbreiding tuinbouwbedrijf met een koelinstallatie gelegen Scheurdekousweg 4 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van een zonevreemde woning gelegen John Lijsenstraat 47 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een fietsenstalling met integratie van bestaande ticketverkoop gelegen Heistraat 2A - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 30 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden en veranderen van een paardenfokkerij en aktename melding overname van een paardenfokkerij gelegen Venneweg 16 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 07/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.