Hoogstraten

Zitting van 02 05 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Roger Van Aperen

schepenen: Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de ondertekening van de verwerkersovereenkomst tussen OCMW en Wonen in Vlaanderen voor de opvolging van kandidaat huurders die niet gereageerd hebben op de door Wonen in Vlaanderen toegezonden aanvraagformulieren voor een huurpremie.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van kerstverlichting.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de vernieuwing van de HVAC-sturing van kleuterschool Kiekeboe in Meer.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Aanvaarden van de kandidaten voor de selectieproef voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van directeur basisonderwijs.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Aanvaarden van de kandidaten voor de selectieproef voor directeur IKO.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het samenwerkingsvoorstel van BDO (via Poolstok) voor de aanstelling van een interimmanager interne organisatie voor de periode van 13 mei 2024 tot en met 31 december 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Toezichter gebouwen: vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Technisch assistent groen: vaststellen geslaagde kandidaat en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Deskundige museum: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Woonbegeleider: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Toestemming voor het organiseren van zwem- en boardtrainingen georganiseerd door de Hoogstraatse Reddersclub in De Mosten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Toestemming voor het kampeermoment met Moederdag aan de zwemvijver van De Mosten van woensdag 14 augustus op donderdag 15 augustus 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement vrijetijdscheque te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Gloeikoppersweekend op 8 en 9 juni 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Braderij 23 juni 2024

Publicatiedatum: 08/05/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT- 010 - Parkeerverbod + verkeerswijzigingen braderij.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Tennisclub Langenberg 35-jaar op 29-30 juni 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Eventing Minderhout 5 tot 7 juli 2024

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement onderwijscheque te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Kennisname van het verslag van de bewonersvergadering van 25 april 2024 over de geplande verkeerswijzigingen in Beemden.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het definitief onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Aktename melding van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Raamloopstraat  - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen ter streke natuurgebied Elsakker te 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Beemden 18 en 20 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject Verkooijen Veem NV -  Industrieweg 33 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van de wijziging van een handelsruimte met woonst naar een handelsruimte met een aparte woongelegenheid en de gewijzigde uitvoering van de kelder, ramen en indeling appartement en handelsruimte gelegen Vrijheid 10 en 10A - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het kappen van 3 bomen gelegen 's Boschstraat zn - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 02 mei 2024.

 

Weigering voor de omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een ondergrondse parking en het exploiteren van een bemaling gelegen Vrijheid 200 en 202 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.