Hoogstraten

Zitting van 29 02 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Roger Van Aperen

schepenen: Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 22 februari 2024.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de aanwending van de extra federale middelen voor dringende maatregelen inzake voedselhulp, voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW door middel van tussenkomst in de onkosten van de wekelijkse voedselbedeling bij welzijnsschakel 't Ver-Zet-je.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 29 februari 2024.

 

Kennisname van de extra federale toelage in het kader van het gas- en elektriciteitsfonds voor energiesteun.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de raamovereenkomst voor de levering van verbruiksgoederen voor campus Stede Akkers.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de raamovereenkomst voor de glaswas van de gebouwen op site Stede Akkers.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 29 februari 2024.

 

Gedeeltelijk ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 29 februari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 08/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.