Hoogstraten

Zitting van 18 01 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2024.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een consultant voor advies en begeleiding inzake het BOA-proof maken van het aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de nieuwe huisstijl die geïmplementeerd wordt op de nieuwe gemeentelijke website.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een lid van het onderwijzend personeel uit het basisonderwijs.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de budgetverschuiving voor de inzet van een jobstudent lokale economie en evenementen.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Verkeersdeskundige: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Coördinator openbaar domein: kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Deskundige communicatie: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Deskundige cultuur: goedkeuren wijziging functiebenaming en goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand december 2023.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Toepassing van de procedure ambtshalve vaststelling van de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen, stellingen, uitstallingen en andere voorwerpen - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op masten en pylonen - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de erfpachtakte voor het goed gelegen Van Aertselaerstraat 23 te 2320 Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de communicatie over een mogelijke organisatie van een reis en bezoek naar aanleiding van de 10 jaar stedenband met Za-Kpota.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Wandeling Boerenbuitentocht op 10 maart 2023.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-007 Wandeling Boerenbuitentocht Verkeer.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de projectfiche betaalbaar wonen.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname van het jaarverslag en financieel overzicht 2023 van de Interlokale Vereniging Land van Mark en Merkske.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname van de voorstelling van de proefopstelling voor de geplande verkeerscirculatie in Vooraard tijdens de informatievergadering van 31 januari 2024.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname van de voorstelling van de geplande verkeerscirculatie tussen Kerkhofpad en Minderhoutsestraat in het kader van een schoolstraat op de informatievergadering van 31 januari 2024.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Principieel akkoord van de stad Hoogstraten voor de overdracht van de gewestwegen N128 en N138.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de opheffing van de bushalte 'Grote Plaats' aan Langenberg te 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de locaties voor deelwagens in Hoogstraten in Dr. Versmissenstraat (Pax) en in Minderhoutdorp 27 (voor de pastorij).

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring van de principiële onderzoeksvraag voor het creëren van een fietspad Neerven in het kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van Regionaal Landschap De Voorkempen voor de coördinatie voor de opmaak van een bomenbeschermingsplan beschermd landschap lindenbomen op de Vrijheid'.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Zandstraat te 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Beeksestraat 8D - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject ingevolge een wijzigingsverzoek in beroep gelegen Beemden 18 en 20 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Boskantweg 17 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Bergenstraat 16B - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen en aanleggen van verhardingen gelegen Rooimans 3A en 3B - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen en het aanleggen van verhardingen gelegen Rooimans 1B en 3 - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een overkapping en een veranda, het slopen van verhardingen en een tuinberging en het regulariseren van een afzuigunit, een zwembad en de gewijzigde uitvoering gelegen Strijbeekseweg 13 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van verhardingen en het veranderen van een logistiek bedrijf voor de op- en overslag van fruit en groenten gelegen Riyadhstraat 30 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/01/2024