Hoogstraten

Zitting van 22 07 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 juli 2021.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van de gunning voor het aanstellen van een studiebureau voor de herinrichting van de N124-Gelmelstraat.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring voor de gunning van de afbraak van een woning gelegen Zandstraat 2 te Wortel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring voor de stopzetting van de plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een multidisciplinair team voor de begeleiding bij de opdracht voor de realisatie van een ondergrondse parking met pleinzone alsook de exploitatie van het ondergronds en bovengronds parkeren.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring voor de toewijzing van het busvervoer voor het schoolzwemmen voor de periode september 2021 tot en met december 2021.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een grondconcessie voor 2 personen op de begraafplaats van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen op het urnenveld van de begraafplaats te Minderhout.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen op het urnenveld van de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld op de begraafplaats van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het columbarium van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van het klimaatactieplan voor de stad Hoogstraten als concept-versie.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van deelname aan de VVSG campagne Week van de duurzame gemeente.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring voor de uitbreiding van de telefooncentrale ten behoeve van telefonie via Fluvius/colt en voor de upgrade van de telefooncentrale om te beantwoorden aan de eisen op telefonievlak in de toekomst.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een halftijdse loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds verlof (1/24) voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijdse (1/5) loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een halftijds verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van de uitbetaling van de compensatie van kosten in het kader van de impact van de coronacrisis op de organisatie van het onderwijs door vrije Hoogstraatse basis- en

secundaire scholen.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Punt bijlagen/links Reglement betreffende een compensatie van kosten in het kader van de impact van de coronacrisis op de organisatie van het onderwijs door vrije Hoogstraatse basis.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Vaststellen van de geslaagde kandidaten en goedkeuring wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Aanvaarden van het ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 30 juni 2021 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van de ondersteuning aan Musica Divina.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname van de uitbetaling van het saldo van de corona-toelage aan verenigingen.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname van de beslissing tot niet-uitbetaling van de projectsubsidie 'Omgeving school 456'.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van de huurtarieven voor Klooster Meer en aanpassing van het retributiereglement gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Meerse wielerwedstrijd op 8 augustus 2021.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Vaststellen van de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang Ferm vanaf werkjaar 2021 - 2022.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Principieel akkoord voor deelname aan de oudejaarsnachtbussen 2021-2022 in samenwerking met De Lijn.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk vzw betreffende de widget vrijwilligerswerk.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Weigering van de vergunning aan nachtwinkel Alaturka op  Vrijheid 170 en tijdelijke verlenging van de bestaande vergunning op Van Aertselaerstraat 7C tot de sloop van dit gebouw.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van de budgetten in het kader van Wortel-Kolonie als Werelderfgoed voor het marketingplan en communicatieplan.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van de financiering voor het fietspad Hoogeind-Meersel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening 't Gastenhuys Hoogstraten

Datum: 09/08/2021 – 08/10/2021

Publicatiedatum: 30/07/2021
Punt bijlagen/links PLAN_PR_Gastenhuys_VanRoey.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken te Engelenven.

Uitvoeringsperiode: 02/08/2021 - 15/09/2021

Publicatiedatum: 30/07/2021
Punt bijlagen/links Signalisatieplan Engelenven.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken te Goorkensdreef.

Uitvoeringsperiode: 02/08/2021 - 30/09/2021

Publicatiedatum: 30/07/2021
Punt bijlagen/links Signalisatieplan Goorkensdreef.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken te Vaalmoer.

Uitvoeringsperiode: 02/08/2021 - 30/09/2021

Publicatiedatum: 30/07/2021
Punt bijlagen/links Signalisatieplan Vaalmoer.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake kloostersite Meer te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname van de verkoop van bouwgronden in de verkaveling ZO-Centrum.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname van de kosteloze grondafstand van een perceel in de Heilig Bloedstraat door OCMW en de Kerkfabriek aan Stad Hoogstraten ter goedkeuring te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen  Paterspad z.n. - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject G&V SERVICESTATIONS NV - Harelbeeksestraat 120 - 8520 Kuurne.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een poolhouse en een zwembad, het slopen van een tuinhuis, het aanleggen van verhardingen en een verdiept terras met afwijking van de verkavelingsvoorschriften gelegen Salm Salmstraat 46 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het plaatsen van lichtreclame gelegen Peperstraat 7, 9 en Vrijheid 123 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een bijgebouw met afwijking van de verkavelingsvoorschriften gelegen Jan Van Cuyckstraat 16D - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een tuinhuis met afwijking van de verkavelingsvoorschriften gelegen Groenewoud 3 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een zwembad gelegen Heilig Bloedstraat 15 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een appartement met afwijking van de verkavelingsvoorschriften gelegen Gravin Elisabethlaan 37 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning, het aanbouwen van een tuinberging, het uitbreiden van verhardingen, het uitvoeren van een beperkte reliëfwijziging en het slopen van een tuinhuis, verhardingen en een petanquebaan gelegen Maxburgdreef 21 - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 3 appartementen en het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen (gewijzigde aanvraag) gelegen Leemstraat 3E - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met een carport, het aanleggen van verhardingen en het ontbossen van het perceel gelegen Marcel Rosiersstraat 5 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het veranderen en verder exploiteren van een rundveebedrijf gelegen Moerstraat 57 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het herinrichten van sportpark Wereldakker gelegen Katelijnestraat 25, 27 en 29 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen met garages en het aanleggen van verhardingen gelegen Leemstraat 26R en 26S - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het plaatsen van lichtreclame gelegen Heilig Bloedlaan 299 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Weigering omgevingsvergunning tot het planten van bomen gelegen Klinketstraat  - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van de termijnverlenging ingevolge wijzigingsaanvraag voor de omgevingsvergunning Heieinde 31a - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State door de heer Johan Jochems en de LV Rijvers R.J. (G/A 233.565/VII-41101). Goedkeuren memorie van antwoord.

Publicatiedatum: 30/07/2021