Hoogstraten

Zitting van 25 01 2024

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een grondconcessie voor 3 personen op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Minderhout.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Weigering voor de deeltijdse werkhervatting van een statutair personeelslid.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Diensthoofd burgerzaken: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Magazijnier: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Kennisnemen en goedkeuren van de oppensioenstelling van een technisch beambte schoonmaak met ingang vanaf 1 maart 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Kennisname van het verslag van de gemeentelijke sportraad van 8 januari 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van logistieke steun aan De Noordervrienden voor de organisatie van een handboogwedstrijd op 5 en 6 mei 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de organisatie van het 25-jarig jubileum van het Stedelijk Museum Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Plussersfuif zaterdag 16 maart 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Wielerwedstrijd Meer op zondag 24 maart 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Punt bijlagen/links 24.04.24_Meerse Wielerwedstrijd verkeerssignalisatie.pdf Download
24-EVENEMENT-001 Parcours Wielerwedstrijd Meer.jpg Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van de organisatie van een dankmoment voor de vrijwilligers van stad en OCMW in de week van de vrijwilliger.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Verlenging van de tijdelijke politieverordening voor aanpassen van de verkeerssignalisatie in de omgeving van de jeugdlokalen Den Dijk. Datum: verlenging t.e.m. 31/12/2028.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject voor het herbouwen van een zonevreemd bijgebouw gelegen Moerstraat 61 te 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Kennisname arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Heistraat 4/a - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject EG RETAIL (BELGIUM) BVBA - Kapelsesteenweg 71 - 2180 Antwerpen.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning voor een feestzaal met het maximale geluidsniveau in de inrichting >95 dB(A) LAeq, 15min.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het slopen van een gebouw en verhardingen en het bouwen van een kantoor met bedrijfswoning, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen en het regulariseren van een menginstallatie gelegen Industrieweg 14 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van de gewijzigde uitvoering van 2 meergezinswoningen, wijziging van het aantal wooneenheden (16 appartementen i.p.v. 17 appartementen) en het aanleggen van het perceel gelegen Lodewijk De Konincklaan 351 en 353 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/02/2024