Hoogstraten

Zitting van 25 01 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 14 december 2020.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst lokale bron- en contactopsporing gecoördineerd door ELZ Kempenland en aanduiding van Gemeente Merksplas als penvoerende overheid.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de nieuwbouw van jeugdlokalen Den Dijk met omgevingsaanleg.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor de groepsaankoop van IOK aangaande “Leveren van brandstoffen in bulk”.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Brecht en stad Hoogstraten betreffende IKO academie voor beeldende en audiovisuele kunst.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van de overeenkomst over het aanvullend aanbod Deeltijds Kunstonderwijs tussen de leden van de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van het aanwenden van middelen VIA4 Stad en OCMW Hoogstraten - 2019 door opbouw van extra kapitaal in de 2e pensioenpijler.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van de toetreding tot de aankoopcentrale van Welzijnszorg Kempen voor de groepsaankoop van brooddozen in het kader van het project Gele Doos.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van het projectsubsidiereglement vrijetijd.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren toekennen renteloze lening en notariële akte betreffende de hypothecaire borgstelling aan VZW De Mortel.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren straatnaam Veilingsite in Meer.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van de kosteloze grondafstand van een gedeelte van perceel Meerdorp 75.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren  van de kosteloze grondafstand Slommerhof in Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van het tracé van de weg en vaststellen weguitrusting gelegen Rombout Keldermansstraat  - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Kennisname van het herstelplan werf inwoners in het kader van "Hoogstraten Herstart".

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 25 januari 2021.

 

Bekrachtiging besluit burgemeester van 14 januari 2021 betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de covid-19 pandemie.

Publicatiedatum: 22/01/2021