Hoogstraten

Zitting van 27 05 2024

Om 20.00 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Gert Van den Bogaert

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 22 april 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene en tevens jaarvergadering van IVEKA van 13 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene en tevens jaarvergadering van IKA van 13 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 20 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van CIPAL dv van 20 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 21 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene tevens statutaire jaarvergadering van Pidpa van 28 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene jaarvergadering van Creat Services (voorheen TMVS dv) van 18 juni 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor onderhoud en herstellingen aan technische installaties in gebouwen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het gewijzigde reglement betreffende de vergoeding voor conformiteitsattesten.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement vrijetijdscheque.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement onderwijscheque.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de erfdienstbaarheid voor openbaar nut project Brouwerij Brosens.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuring voor het definitief onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de grondverwervingen project fietspad Hoogeind-Meersel.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de kosteloze grondafstand te Hooiopper Minderhout

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 27 mei 2024.

 

Goedkeuren van de gewijzigde rooilijnen gelegen Meerdorp 76, 78, 78A, 78B, 80, Meerleseweg 1A, 1B, 1C en 1D - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 17/05/2024