Hoogstraten

Zitting van 22 07 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 8 juli 2021.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van het voorstel voor nieuwe financiële bedragen voor personen die verblijven in het Lokaal Opvang Initiatief van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring van de nieuwe prijsbepaling voor de noodopvangwoning.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisgeving van de selectie voor het project Samen MENS en goedkeuring voor de opstart van dit project.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring voor de levering en plaatsing van een fietsenberging aan het administratief gebouw van campus Stede Akkers.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring om het aangepaste bestek voor de uitbating van de keuken op zorgcampus Stede Akkers en maaltijdbedeling op locatie ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Aanstellen van een zorgkundige uit de wervingsreserve met ingang van 1 september 2021 - 19/38°.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring verschuiving poetsvrouw buitendienst naar medewerker schoonmaak.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Vaststellen van de geslaagde kandidaten en goedkeuren wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisnemen en goedkeuren van de oppensioenstelling van een  statutaire zorgkundige met ingang vanaf 1 september 2021.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisnemen en goedkeuren van de oppensioenstelling van een statutaire zorgkundige met ingang vanaf 1 september 2021.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 30 juni 2021 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 30/07/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 22 juli 2021.

 

Kennisname van de kosteloze grondafstand van een perceel in de Heilig Bloedstraat door OCMW en de Kerkfabriek aan Stad Hoogstraten ter goedkeuring te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 30/07/2021