Hoogstraten

Zitting van 02 05 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Roger Van Aperen

schepenen: Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 25 april 2024.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van VaBU van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van de vervoersprijzen voor het Centrum voor Dagverzorging te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met woonmaatschappij De Noorderkempen met betrekking tot versnelde toewijzing en toewijzing aan specifieke doelgroepen.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de tenlasteneming van de onkosten voor het verwijderen van het niet te recupereren materiaal uit de opslagruimte van vzw doorgeefluik Hoogstraten Noord.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de levering en plaatsing van acht ventilo-convectoren in Woonzorgcentrum Stede Akkers.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een flexi-job pedicure in het woonzorgcentrum.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 02 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.