Hoogstraten

Zitting van 04 01 2024

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2023.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren van de aanpassing van de statuten van de 'Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen' voor de intergemeentelijke organisatie van noodplanning te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de nieuwbouw van vijf bejaardenwoningen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring van de offerte voor aanvullende diensten bij de opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke website voor stad Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de erfpachtvoorwaarden voor het goed Meerdorp 2-4 te 2321 Meer te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de erfpachtvoorwaarden voor het goed Gemeenteplein 3-5 te 2328 Meerle te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de definitieve vaststelling van het ontwerp van het rooilijnplan trage weg Spijker-Eeuwig Laantje te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren van de budgetoverschrijding van de voorziene budgetten voor de aankoop van lestijden ten laste van het werkingsbudget voor de gemeentelijke basisscholen en IKO.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren van de loopbaanonderbreking medische bijstand (1/5) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren van de loopbaanonderbreking medische bijstand(1/5) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Medewerker mondiaal beleid: vaststellen geslaagde kandidaten en wervingsreserve en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Medewerker schoonmaak: goedkeuren invullen vacante uren uit de wervingsreserve.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Medewerker schoonmaak: goedkeuren invullen vacante uren uit de wervingsreserve.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Bezwaar tegen de belasting op verdeelapparaten van brandstoffen exclusief bestemd voor vrachtwagens – aanslagjaar 2023 – Belgian Shell - Riyadhstraat 11 -11a -11b, 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het creëren van bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren december - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Rechtzetting belasting op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een terras - aanslagjaar 2023 - Vrijheid 196-198, 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Kennisname van het budget 2024 van de Kerkfabriek Sint Clemens Minderhout te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Kennisname van de subsidies voor de kermiscomités tijdens het werkjaar 2022-2023.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Beiaardcantus op zaterdag 25 mei 2024.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Punt bijlagen/links 23-EVENEMENT-572 - Plan Beiaardcantus.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Carnavalstoet Chiro Meerle 18 februari 2024.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Punt bijlagen/links 23-EVENEMENT-570-Parcours Carnavalstoet Chiro Meerle.JPG Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Erbissemerit 21.04.2024.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring voor het instellen van een verlengde waarborgperiode voor de infrastructuurwerken van IOK in De Kluis - schade Putten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring voor het ontwerp van Agentschap Wegen en Verkeer voor het plateau met zebrapad in de Gelmelstraat N124 t.h.v. de toegang naar de terreinen Den Dijk.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de selectie van Rooimans voor het project Tuinstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van een zonevreemde woning gelegen Dreef 85 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot de functiewijziging van een bedrijfswoning naar een zonevreemde woning met een vergund geachte uitbreiding gelegen Meerseweg 70 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een woning na het slopen van de aanbouw, het isoleren van de achtergevel en het bouwen van een bijgebouw gelegen Gustaaf Segersstraat 6 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 januari 2024.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject gelegen Lindendreef 26 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2024