Hoogstraten

Zitting van 09 04 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 4 april 2024.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisname van de beleidsevaluatie in het semesterrapport MJP 2023 - semester 2 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Coördinator woonzorgcentrum: vaststellen proces-verbaal.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Maatschappelijk assistent: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisname en goedkeuren van de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering van Kempens Woonkrediet en de jaarrekening op 30 april 2024 te agenderen voor de raad van maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van stad en OCMW Hoogstraten te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisname van de rapportering van de financieel directeur bij boekjaar 2023 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van aandelensplitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d. 21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor de agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor de agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisname van de specifieke betaalopdrachten van maart 2024.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.