Hoogstraten

Zitting van 20 04 2023

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 13 april 2023.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Wortel.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen in het columbarium op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Minderhout.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Start werving jobstudent patrimoniumbeheer.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van het bezwaar tegen de leegstandsheffing – aanslagjaar 2022 – VOL00006 – Vrijheid 185, 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van het bezwaar tegen de leegstandsheffing – aanslagjaar 2022 – VOL00686 – Dreef 20B bus 4, 2328 Meerle.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren projectsubsidie vrije tijd Ferm Meer voor het organiseren van een hap en trap door Meer op 24 september 2023, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de organisatie.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Kennisname van het verslag van de mondiale raad van 6 april 2023.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Standpunt inzake deelname aan de projectsubsidie 'E-inclusion for Belgium' door ILV Noorderkempen Werkt.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van de betaallijst kwartaalafrekening UiTPAS Q1 - 2023.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Autocross De Crossvrienden op zaterdag 29 en zondag 30 april 2023.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Passion For Cars Charity Meeting op zondag 30 april 2023.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement KLJ Minderhout op zaterdag 6 en zondag 7 mei.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren van de aanvragen voor buurtfeestsubsidies.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken in Heilig Bloedstraat te Hoogstraten. Datum: 08/06/2023 – 07/07/2023

Publicatiedatum: 21/04/2023
Punt bijlagen/links Signalisatieplan Heilig Bloedstraat Kasteelbeek.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken in Brusselstraat thv nr 7 te Hoogstraten. Datum: 04/05/2023 – 12/05/2023

Publicatiedatum: 28/04/2023
Punt bijlagen/links 2023027_PR_Brusselstraat 7_Plan.PDF Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Hoefijzer te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Goedkeuring voor de eenzijdige opzegging van de verleende vergunning "Goedkeuring herbeplanting Jan Huetstraat 9 2323 Wortel" van 25 april 2008.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Zandbergstraat 7 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en een bijgebouw, het aanleggen van verhardingen, het kappen van bomen en het aanplanten van bomen gelegen Strijbeekseweg 42 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van een hoeve met schuur en stal, het wijzigen van de functie bedrijfswoning met bedrijfgebouwen naar zonevreemde woning met bijgebouwen, het heraanleggen van verhardingen en het regulariseren van het kappen van bomen gelegen Maxburgdreef 34 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 april 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 24 appartementen, 6 handelsruimtes met ondergrondse parkeergarage, scheidingsmuren en het aanleggen van verhardingen met afwijking van de voorschriften van BPA Centrum Westkant na het slopen van handelspanden met woningen en een bijgebouw gelegen Gravin Elisabethlaan , Vrijheid 190 en 192 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.