Hoogstraten

Zitting van 14 12 2023

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2023.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de betaallijst mantelzorgpremie 2023.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de ondertekening van de verwerkersovereenkomst tussen OCMW en Thomas More voor het gebruik van de online tool 'Sociale Balans' door de sociale dienst en de dienst gezinsondersteuning.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de gunning van de aankoop van boeken voor de bibliotheek, werkjaren 2024 en 2025.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de gunning van de levering en plaatsing van speeltoestellen voor sportpark Wereldakker.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van de aanvraag bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) voor de subsidie veilige schoolomgeving 2023.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Rechtzetting van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en uitbreiding van een afwezigheid voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Kennisname van het proces verbaal en het vastleggen van een wervingsreserve voor de functie van directeur voor de basisscholen.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Medewerker jeugdaanbod: vaststellen geslaagde kandidaten en wervingsreserve en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de inzet van een jobstudent patrimoniumbeheer voor het aanvullen van data in het gebouwenbeheersysteem.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor het ontslag van een toezichter milieuhandhaving.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor het ontslag van een administratief medewerker technische dienst.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Aanvaarden van het ontslag wegens pensionering van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand november 2023.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de ondertekening van de verwerkersovereenkomst in het kader van GDPR tussen stad Hoogstraten en BEEGO nv.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van de uitbetaling van de subsidie sport en cultuur voor gedetineerden aan De Rode Antraciet vzw voor hun werking in de gevangenissen van Wortel en Hoogstraten in 2023.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Kerstmarkt Hoogstraten 16-17 december 2023.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement "Winter Night Pulling" op "24-25 februari 2024".

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Nieuwjaarsreceptie Café 't Jachthuis op maandag 1 januari 2024.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Relive the 90's op 16 februari 2024.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Artemis op 17 februari 2024.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Wortelcarnaval op 17 en 18 februari 2024.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de terugbetaling van de energievreetbonnen aan handelaars in uitvoering van het reglement 'ter beschikking stellen van energievreetbonnen'.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor de uitbetaling van de gemeentelijke woonpremie.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuren van de offerte voor aanvullende diensten bij de opdracht voor de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsplan voor stad Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Toestemming voor de vroegtijdige verkoop van lot 18 in de Ti Van Schellestraat in Wortel.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Goedkeuring voor het voorlopig onteigeningsbesluit in functie van de aanleg van het fietspad Hoogeind-Meersel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Kennisname van het verslag van de kwaliteitskamer IOK voor het project VAMS Van Aertselaarstraat - Molenstraat.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Gelmelstraat 131 te 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Kennisname besluit omgevingsproject BIO-MEIR BVBA - Elsterdijk 5A - 2321 Hoogstraten en Danny Vermeiren & Christine Hofmans VVZRL -  Elsterdijk 5A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Oosteneind 17 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Omgevingsvergunning tot exploitatie van een grondwaterwinning gelegen Heerle  - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond gelegen Katelijnestraat 18A - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling gelegen Grote Plaats-Beukendreef - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning, het aanleggen van verhardingen en het slopen van een garage gelegen Lindendreef 57 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning, een bijgebouw, een zwembad, het aanleggen van verhardingen na het slopen van de woning en het bijgebouw en het exploiteren van een bemaling gelegen Groenewoud 1 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Omgevingsvergunning tot bouwen van een woning met carport en aanleggen van verhardingen gelegen Marcel Rosiersstraat 15 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 14 december 2023.

 

Omgevingsvergunning tot de functiewijziging van een bedrijfswoning naar een zonevreemde woning, het regulariseren van het uitbreiden van de woning en het slopen van een luifel en weigering van de omgevingsvergunning voor de functiewijziging van de bijgebouwen en het verbouwen van de schuur gelegen Zwaluwstraat 8 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 03/01/2024