Hoogstraten

Zitting van 22 02 2021

Om 20.00 uur.

De Welgezinde

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 25 januari 2021.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester: Tijdelijke politieverordening betreffende het Stipstappenpad-Kasteelvoetpad.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Kennisname van het overzicht van de genomen maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuring van de concessieovereenkomst voor de uitbating van een kampenaanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de aanleg van een atletiekpiste, natuurgrasvelden, parkaanleg, parking en het bouwen van een berging voor Sportpark Wereldakker.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor het maaien van wegbermen in 2021.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren van de onderschrijving van het Streekpact2030.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuring om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving”.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Opheffing van het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2018 mbt de personeelsformatie van de stad en goedkeuren om geen bindend personeelskader vast te stellen.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren aanpassing artikel 256 van de gezamenlijke rechtspositieregeling van het personeel van lokaal bestuur Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuring van de erfpachtovereenkomst met Diocesaan Seminarie Antwerpen in functie van Sportpark Wereldakker.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren van de procedure voor het aangaan van een lening van 10.000.000 EUR op 30 jaar.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst 2021 over Digidak.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren van het jaarverslag en financieel verslag 2019 van Sportregio Noorderkempen ILV.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Kennisname van het eindrapport van IOK betreffende de ontwikkeling van de publieke functies in Minderhout en goedkeuren van de aankoop en ontwerpakte van de noodkerk van de kerkfabriek St. Clemens Minderhout.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake verkeersregeling Van Aertselaerplein in Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren intrekken aanvullend reglement over het wegverkeer eenrichtingsverkeer Vaalmoer.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 februari 2021.

 

Fietspad Hoogeind-Meersel: definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan Hoogeind - Meersel.

Publicatiedatum: 12/02/2021